Friskare

Förste februari! Något sånär frisk igen. Milda vindar i mitt ansikte, blött på marken och i luften. Doft av blöt snö som smälter. Jag glömmer att det är grått och känner bara vårluften som kanske är på väg. Drömmer … längtar efter fåglar som sjunger i gryningen.

Bilden kommer från en solig promenad för ett par helger sedan. En solig backe där man vill sitta när solen värmer lite mer.

First of february! Quite well again. Mild wind in my face, wet on the ground and in the air. It smells of wet snow, melting. I forget that it´s grey and only feel spring that might be on its way. Dreaming … longing for birds singing in the dawn.

The picture is from a walk a sunny day a few weeks ago.

*

*